Volby do Školské rady

Autor: ZŠ a MŠ Chudenin <info@skolachudeni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 10. 2017

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volbu člena Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 14. 11. 2017 v 16 h. ve třídě v budově ZŠ a MŠ Chudenín.

            Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat volební komisi prostřednictvím ředitelky školy nejpozději do 15. 10. 2017