Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Autor: ZŠ a MŠ Chudenin <info@skolachudeni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 04. 2019

Na základě posouzení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání

do ZŠ a MŠ Chudenín

pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s registračními čísly:

1/19   2/19   3/19   4/19   5/19   6/19   7/19   8/19   9/19

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

V Chudeníně dne 5. dubna 2019    Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 5. 4. 2019