Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Autor: ZŠ a MŠ Chudenin <info@skolachudeni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 05. 2019

     Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst. 1 a §165, odst. 2, pís. e) a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění

jsou přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

žadatelé o přijetí, jímž byla při zápisu dne 3. 5. 2019 přidělena registrační čísla

M3/19   M5/19   M7/19   M9/19    M11/19

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

                                                                                                           

                                                Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka školy

V Chudeníně  dne  13. 5. 2019