Informace
ZŠ a MŠ Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace
Chudenín 54
340 22 Nýrsko
IČO: 60610107


Ředitelka
Mgr. Dita Kovářová

Základní škola
378 609 790

Mateřská škola 376 323 088
Školní jídelna 376 323 088
Školní družina 376 323 088
Vyhledávání

Vyhledat text

Dnes je: Sobota 30 Září 2023
Svátek dnes: Jeroným Svátek zítra: Igor
E - Kontakty
E mailové adresy
skola@skolachudenin.cz

Fotografie ze školy
Fotografie na rajčeti
FB
Školní facebook
Zvonění
1. hod. 8.00-8.45
2. hod. 8.55-9.40
3. hod. 10.00-10.45
4. hod. 10.55-11.40
5. hod. 11.50-12.35
Jídelní lístek
10.01.2020: Jídelníček 13.1.-17.1.2020

Pondělí - bramboračka, koprová omáčka s vejcem , kynutý knedlík

Úterý - celerová polévka, rybí karbanátek, brambor, rajčatový salát

Středa - kuřecí vývar s písmenky, hrachová kaše s uzeným masem, zelný salát

Ćtvrtek - brokolicový krém, hovězí maso s okurkovou omáčkou, těstoviny

Pátek - hrachová polévka, štěpánská vepřová, rýže

 

Prázdniny 2019/2020
Podzimní - 29. - 30.10.2019

Vánoční - 23.12.2019 - 3.1.2020. Vyuč. od 6.1.

Pololetní - 31.1.2020

Jarní - 10.2. - 16.2.2020

Velikonoční - 9.4. -10.4.2020

Hlavní - 1.7. - 31.8.2020

O nás

Personální složení ZŠ a MŠ Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace

ředitelka: Mgr. Dita Kovářová od 1.11.2019

třídní učitelka I. třídy (1. a 5. ročník): Mgr. Dita Kovářová

                      II. třídy (2.,3. a 4. ročník): Lucie Důlovcová

učitelky ZŠ: Mgr. Dita Kovářová 

                    Bc. Iveta Špererová

                    Lucie Důlovcová

vychovatelky ŠD: Bc. Iveta Špererová

                             Lucie Důlovcová

učitelky MŠ: Zdeňka Michálková

                     Dita Procházková

asistent pedagoga: Hana Tichotová

školní asistent: Romana Jiroušková

provozní zaměstnanci: Romana Marková, Romana Jiroušková, Jitka Rayserová, Štěpánka Rynešová

Jmenovaným pověřencem pro školu je Lucie Důlovcová, tel. č. 378609790, email: skola@skolachudenin.cz, k zastižení v ředitelně školy každou středu v 10- 13:30 hodin.

 

ŠKOLA V CHUDENÍNĚ

 

Škola v Chudeníně byla otevřena v roce 1819. Byla to tehdy jen expozitura obecné školy v Červeném Dřevě. Pod tamní farnost spadala i obec Chudenín, která přispívala na učitele v Červeném Dřevě částkou 12 zlatých ročně. Teprve v roce 1848 byla expozitura přeměněna v samostatnou školu s celoročním vyučováním. V roce 1853 byla do Chudenína přiškolena také nedaleká Hadrava. Škola byla umístěna v soukromém domě. Žáků však přibývalo, a tak zdejší zastupitelstvo rozhodlo o postavení školní budovy čp. 40. Slavnostně byla otevřena o pouti 19. srpna 1861. Zpočátku byla jen jednotřídní, následně byla povolena dvoutřídka a časem bylo nutné přistoupit ke stavbě nové a větší školní budovy. Ta byla slavnostně otevřena 19. září 1915. Dosavadní školní budova byla přeměněna na obytnou budovu.

 

Novou budovu navštěvovalo v průměru 80 žáků. Ke konci 2. světové války sloužila jako ubytovna německých uprchlíků a po jejich vystěhování byla až do roku 1946 uzavřena.

Po odsunu německého obyvatelstva a po osídlení Čechy bylo v obci 17 dětí, které prozatím chodily do školy v Nýrsku. 14. ledna 1946 byla na přání českých osídlenců otevřena v obci česká škola. Německé děti zatím do školy nechodily, protože čekaly na odsun.

Prvním učitelem české školy se stal František Havlík, který se jako řídící učitel ujal vedení správy školy 22. prosince 1945. V budově školy v bytě učitele až dosud bydlel Karel Wolf (1892 – 1964). Ten se během vánočních prázdnin odstěhoval na Přední Fleky a později odešel do Německa. Nejprve byla ve škole provozována pouze jedna třída. K učení ručních prací byla ustavena učitelka E. Papoušková. Náboženství vyučoval farář P. Jaroslav Šálek a posléze laická katechetka.

V obci byla ustavena místní školní komise, které předsedal mlynář J. Pajer. Budova školy byla opravena a obílena nákladem 10 tisíc Kč. V zimním období bylo zavedeno stravování žáků.

V roce 1948 byla obecná škola přejmenovaná na národní školu. Obecní školní rada byla zrušena a starost o školu přešla na místní národní výbor. V tomto roce školu navštěvovalo 26 žáků z Chudenína a Fleků. Děti dostávaly příděly z Mezinárodního dětského fondu UNICEF – sušené mléko, sádlo, máslo, masové konzervy a kakao.

Ve škole se začalo učit ve dvou třídách v roce 1956. Bylo zde 37 žáků. Vybavení pro druhou třídu bylo zapůjčeno ze školy v Nýrsku. O prázdninách byla nově překryta střecha školní budovy. Vedle ředitele školy zde učila ještě učitelka E. Červenková, která byla přeložena od 1. září 1957 na osmiletou střední školu do Železné Rudy. Na její místo byla ustanovena dosavadní ředitelka národní školy v Uhlišti Marie Havlíková, roz. Kylišová. Manželé Havlíkovi zde působili více než 31 let (až do 30. června 1977).

O dva roky později, v roce 1959, do školy docházelo 44 žáků. Jednomu z nich se stal vážný úraz. Tehdejší žák Jaroslav Kalbáč si podomácku vyrobil z mazacího lisu granát, ten mu v rukou vybuchl a utrhl mu pravou ruku v zápěstí a z levé ruky palec s ukazovákem.

V roce 1961 byl změněn název národní školy na základní devítiletou školu.

Na 40 vzrostl počet žáků v roce 1973. O prázdninách byla tehdy budova školy obílena z venku a též byly vymalovány učebny a schodiště.

Ještě v roce 1976 byl stále ředitelem školy František Havlík, ale již přesluhoval, a tak se v následujícím školním roce 1977 – 1978 stal novým ředitelem dvoutřídní školy Antonín Daněk, který přišel na školu z jižních Čech. Rovněž se ujal funkce knihovníka a také ve spolupráci s pamětníky začal psát kroniku obce. Dále v Chudeníně začala učit Vlasta Fritzová – Schovancová z Bystřice, Vojtěch Šmídl. O prázdninách byly provedeny ve školní budově opravy rozvodu elektroinstalace, napojen nový ohřívač vody, vymalovány třídy a byt učitele. Do školy docházelo 35 žáků. Škola navázala družbu s malotřídkou ze slovenské Temeši v okrese Prievidza. Žáci navštěvovali několik kroužků: zdravotnický, přírodovědný a požárnický.

Z důvodu malého počtu žáků se v roce 1980 začalo učit jen v jedné třídě.

6. července 1982 bylo rozhodnuto, že se přestane ve škole vyučovat z důvodu nedostatku žáků. Od následujícího roku byla budova zrušené školy využívána složkami Národní fronty na schůzování, k přednáškám, kurzům a k činnosti zájmových kroužků.

 

Znovuotevření základní školy

 

Zásluhou starosty obce Petra Zahrádky se v září roku 1991 opět otevřely dveře chudenínské školy, která byla organizována jako jednotřídní se 7 žáky prvního ročníku. Její  ředitelkou se stala Božena Potužáková.  Postupně nabíhaly i další ročníky. Jelikož se budova školy rekonstruovala, výuka probíhala v prostorách mateřské školy. V roce 1994 žáci 1. – 3. ročníku usedli do lavic už v nově opravené škole. Postupně se zvyšoval i počet žáků navštěvujících ZŠ Chudenín.

Od školního roku 1992 – 1993 na základě rozhodnutí ŠÚ bylo zřízeno 1 oddělení ŠD. Jako vychovatelka nastoupila Štěpánka Zahrádková (Kalivodová). Během let se z organizačních důvodů ve školní družině vystřídaly: Jarmila Zahrádková, Stanislava Zíková, Mgr. Šárka Rašková, Jitka Ďurišová, Bc. Jarmila Poupová, Bc. Sabina Rašková.

V únoru roku 2000 odešla Božena Potužáková do penze a na místo ředitelky školy byla jmenována Mgr. Šárka Rašková, která zde působila do 31.1.2016, na vlastní žádost se vzdala funkce a odešla na jiné pracoviště, od 1.2.2016 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Michaela Dryjová.

Od školního roku 2001 – 2002 došlo k rozšíření školy na dvoutřídní s 1. – 5. ročníkem. Ve II. třídě (4. a 5. ročník) byla třídní učitelkou Mgr. Jarmila Šubrtová, kterou po odchodu do penze nahradila v září roku 2006 Mgr. Olga Kodymová, od září 2015 Mgr. Šárka Peterková. V I. třídě (1.- 3. ročník) byla třídní učitelkou ředitelka školy Mgr. Šárka Rašková do 31.1.2016, od 1.2.2016 Michaela Dryjová. Ročníky ve třídách se spojují dle potřeby.

V lednu 2003 byla sloučena základní škola s mateřskou školou. Ředitelkou nové příspěvkové organizace se stala dosavadní ředitelka základní školy Mgr. Šárka Rašková (do 31.1.2016) Současný název školy je: Základní škola a Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace. Od 1.2.2016 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Michaela Dryjová.

Ve škole pracuje zájmový útvar německý jazyk, v minulých letech i anglický jazyk, přírodovědný, sportovní aktivity a kreativ.  Žáci, děti a učitelé každoročně připravují besídky pro širokou veřejnost. Díky zřizovateli školy se vybudovalo sportovní hřiště a úpravy se dočkala i zahrada mateřské školy. Žáci mají k dispozici výpočetní techniku, škola je dobře vybavená didaktickými pomůckami. V celé příspěvkové organizaci máme pěkné estetické prostředí. V roce 2008 prošla školní budova celkovou rekonstrukcí. Budova mateřské školy se též průběžně udržuje, byla vyměněna okna, nová fasáda a střecha. V mateřské škole a částečně ve školní družině se pořídil nový nábytek, máme dostatečné množství hraček, pomůcek, her apod.

Škola má vypracované školní vzdělávací programy.

V MŠ se děti připravují na školu. Žáci  chodí do školy rádi, zvládají aktivně vstupovat do výuky, jednat samostatně, učí se pracovat s různými zdroji informací, učí se cizím jazykům, aby se v budoucím životě dobře uplatnili, mohli poznávat svět.

 

ředitelé ZŠ: František Havlík 1945 – 1977

Antonín Daněk 1977 – 1982

Božena Pozužáková 1991 – 2000

Mgr. Šárka Rašková 2000 –  31.1.2016

Mgr. Michaela Dryjová  1.2.2016 - 31. 7. 2019 (srpen 2019 statutární zástupce Bc. Iveta Špererová)

Mgr. Dita Kovářová 1.11.2019

 

Mateřská škola

 

Školní rok 1945-1946

Na popud OŠV byl učiněn zápis dětí předškolního věku pro mateřskou školu. 1. února 1946 byla otevřena v Chudeníně mateřská škola. Zapsáno bylo 18 dětí české národnosti. Mateřská škola byla umístěna v budově obecné školy. Správou školy byl pověřen řídící učitel František Havlík. 28. ledna 1946 byla ustanovena učitelkou mateřské školy Miluše Černá. Dále zde učily: Anna Soušková, B. Dvořáková, Anna Miklicová (Frouzová), Helena Dolejšková (Sudová), jež byla 23. května 1949 jmenována její ředitelkou s platností od 1.5.1949. Za její mateřskou dovolenou byla ustanovena učitelka Anna Pechová – do 14. prosince 1950. Od 1. ledna 1951 nastoupila po mateřské dovolené

H. Sudová. Od 1. září 1951 byla mateřská škola dočasně uzavřena. Její provoz byl obnoven 1. dubna 1952. Jako učitelka zde pak pracovala Anna Sovová, správu školy měl opět na starost ředitel národní školy František Havlík (až do června 1958). Od 15. září 1958 nastoupila Helena Sudová, která byla pověřena vedením správy mateřské školy a od školního roku 1959-1960 se stala její ředitelkou.

Od školního roku 1970-1971 zde začala učit  Lydie Denková, Anna Sovová. Učitelky v mateřské škole se dost měnily, většinou následovaly svého manžela do jiného města nebo nastoupily na mateřskou dovolenou. Dále zde učily: Marie Harantová, Božena Kohlbeková. Od školního roku 1972-1973 ředitelkou Helena Sudová, učitelky Anna Sovová, Božena Kohlbeková (Jarolímová), Jarmila Kollrossová  (Zahrádková). Od školního roku 1973-1974 nastoupila jako učitelka místo Anny Sovové Stanislava Zíková, za mateřskou dovolenou

Jarmily Zahrádkové pracuje Růžena Urbánková, za Boženu Jarolímovou Anna Bradová.

Ve školním roce 1975-1976 se novou ředitelkou stala Stanislava Zíková. Stávající ředitelka byla na vlastní žádost z funkce uvolněna, ale dále učila. Za Růženu Urbánkovou učila Anna Nováková. Od roku 1976 byl učitelský sbor tvořen: v MŠ: Stanislava Zíková (ředitelka), Helena Sudová, Jarmila Zahrádková, Dagmar Kislingerová (Bradová), Soňa Surůvková, M. Týčová (Poštová), M. Večerková, Jana Mojžíšová (Hošková), Věra Trubačová, Jitka Štípková, Iva Bělová, Alena Kohoutová, Věra Žufanová, Olga Bouzková, Marie Picková, Božena Lepší, Lenka Trefancová, Martina Jiříková, Dita Procházková, asistentka pedagoga Zdeňka Michálková.

 

ředitelky MŠ: Helena Sudová 1959 – 1975

Stanislava Zíková 1975 – 1997

Jarmila Zahrádková 1997 – 2002

ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Šárka Rašková 2003 –  31.1.2016

Mgr. Michaela Dryjová  1.2.2016 - 31. 7. 2019 

Mgr. Dita Kovářová 1.11.2019


| Autor: ZŠ a MŠ Chudenin | Vydáno dne 29. 05. 2013 | 7957 přečtení |
| Počet komentářů: 2 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |
Copyright 1996 - 2011.